Bandtekking

Vi har gjennom mer enn 15 år opparbeidet oss svært god kompetanse på bandtekking.
Vi har en komplett container med alt nødvendig utstyr for slike oppdrag.
Vi har utført mange forskjellige oppdrag både i Tromsø og Hammerfest og i Longyearbyen.
Alt fra bandtekking på bolighus til store offentlige prosjekter som Goliat EPS i Hammerfest.

Bandtekking er arbeidskrevende og krever godt utstyr og gode medarbeidere.
Det er en fordel med høy kvalitet på materialer når denne løsningen velges.
Dette fordi det er tidkrevende og relativt kostbart pr/m2.
Kostnaden ved bruk av gode materialer og utførende personell gir god økonomi over tid.
Bandtekking i kobber eller sink eller annet varig material er normalt vedlikeholdsfritt i 60-70år.

Ta kontakt med ditt byggeprosjekt.