Pipe og luftehatter

Alle piper og luftehatter lages på mål tilpasset det enkelte tak.
Da oppnås best løsning i forhold til utseende,funksjon og holdbarhet.
Hatter kan lages i de fleste farger og matrialtyper.


Dårlig trekk/nedslag:
Piper kan av flere grunner ha dårlig trekk eller nedslagsproblemer.
Vi har mange forskjellige løsninger for dette problemet.
Det kan være regn og nedslagsbue over pipetoppen.
Forskjellige typer hatter for bedre trekk.
Pipevindvifter er også effektive.
Eventuellt Røygassvifter fra Exodraft. (les mer under vifter i boligventilasjon)

Inntekking av pipe i sink.
Inntekking av pipe i sink.
Her bør beslag vurderes.
Her bør beslag vurderes.
Egenprodusert hatt i bandtak
Egenprodusert hatt i bandtak
Dobbelt pipebeslag shingeltak
Dobbelt pipebeslag shingeltak
Rustfri topp plate
Rustfri topp plate