Takstiger og taksikring

Hvorfor tak sikring?
Huseier har ansvar for å etablere sikker tilkomst til pipe for service og kontroll.
Utstyret skal være innfestet i bærende konstruksjon.
Alle typer tak sikring skal være innfestet slik at fallsikring kan settes fast i utstyret og sikre arbeider i høyden.
Huseier er også ansvarlig for at ikke snø og is fra tak faller ned og forårsaker skade.

Tak sikringsutstyr finnes i et stort antall utførelser.
Utviklet for å passe til de mange forskjellige taktyper som finnes.
Vi benytter i hovedsak Lobas utstyr som er utviklet og produsert i Norge for våre forhold.
Husk at også slikt utstyr har en grense for snøbelastning.

Ta kontakt for en sikker løsning på din bygging.