Takstiger og taksikring

Hvorfor tak sikring?
Huseier har ansvar for å etablere sikker tilkomst til pipe for service og kontroll.
Utstyret skal være innfestet i bærende konstruksjon.
Alle typer tak sikring skal være innfestet slik at fallsikring kan settes fast i utstyret og sikre arbeider i høyden.
Huseier er også ansvarlig for at ikke snø og is fra tak faller ned og forårsaker skade.

Tak sikringsutstyr finnes i et stort antall utførelser.
Utviklet for å passe til de mange forskjellige taktyper som finnes.
Vi benytter i hovedsak Lobas utstyr som er utviklet og produsert i Norge for våre forhold.
Husk at også slikt utstyr har en grense for snøbelastning.

Ta kontakt for en sikker løsning på din bygging.

Feieplattå FP8
Feieplattå FP8
Justerbar stige TLS R3-T
Justerbar stige TLS R3-T
Feieplattform PP 130 T
Feieplattform PP 130 T
Snøstopper Platetak
Snøstopper Platetak
Snøstopper Skifertak
Snøstopper Skifertak