Takdekker

TAK OG MEMBRANER:


Vi utfører alle typer tekkearbeider på tak.

Pvc folieprodukter til takflater,vanntrykksmembraner og Radonsperrer
Asfalttakbelegg og vanntrykksmembraner/Torvtaksmembran
Listetekkinger med begge varianter.
Komplett fallbygging med isolasjon SPS eller mineralull.
Vi beregner vindlaster etter stedlige forhold og innfester etter innfesteplan.
Vi utfører papp og folietak til private og næringskunder,sameier og borettslag.
Vi har moderne sveiseutstyr til våre Sarnafil folie produkter.
Vi har også Gass/luft flammefritt utstyr for å tilfredsstille ny krav fra forsikringsselskapene.
For tak, dekker og terrasser med høyt krav til tetthet.
Reparasjoner av de fleste folie og papptyper.
Våre medarbeidere har gode kunnskaper sertifikater for varme arbeider