Energi beregning

Bildet viser etterisolering på blokk Håpet 2 Borettslag.Duo løsning der rockwool legges som nytt lag på eksisterende tekking.
Energibergninger på dette prosjektet viste at ved å øke tykkelsen fra 150-270mm innspares hele kostnaden på ca 8-9 år.

Håpet 2 Borettslag etterisolering 120mm

Dagens krav til energieffektive byggninger gjør at isolasjonstykkelsen øker.
En typisk funkisbolig i dag har gjerne 400mm isolasjon i taket.
På 1970 tallet var det ofte ikke mer en 100mm og på 1980 tallet 150-200mm.
Vi har beregningsprogrammer som kan beregne strømbesparelse ved økning av isolasjonstykkelsen.
Dette er noe alle bør tenke på spesiellt når taket alikevel skal retekkes.

Ta kontakt med ditt byggeprosjekt.