Fallisolering

Er aktuellt i hovedsak der det er et flatt tak uten fall og det ønskes at vann føres til utvendig takrenner eller innvendige sluk.
Vi levere fallbygging i Rockwool ubrennbar isolasjon eller i isopor fra Sunde.
Vi må ha tegninger (helst takplan) med angitte slukpungter og ønsket isolasjontykkelse/brannkrav.
Vær oppmerksom at fallisolasjon kan ha noe leveringstid i sesongen.

Ta kontakt med ditt byggeprosjekt.