Boligventilasjon

Boligventilasjon tek 10.

Vi prosjekterer og leverer/monterer komplette anlegg etter Tek 10.
Etter krav om balansert ventilasjon i alle nybyggde leiligheter og hus byggesøkt etter 1/1 2012
Vi tilbyr et stort antall aggregater i alle prisklasser.

Velkommen innom med ditt byggeprosjekt!!

PRINSIPPSKISSE BOLIGVENTILASJON

Frisk uteluft filtreres og varmes opp av varmegjennvinner og tilleggsvarme
Luften blåses inn i oppholdrom stue,soverom,allrom
Avtrekksluft trekkes ut gjennom Bad,wc,vaskerom
Dette sikrer at tørr luft sirkulerer ut gjennom våtrom og tar med fukt ut av byggningen.
Effekt av gjennvinner kan være opp til 85% av returvarmen.
Dette gir et hyggerlig energiforbruk men først og fremst sundt og god inneklima.
Avtrekk fra kjøkken kan kjøres forbi gjennvinner på noen aggregater