Tegning og prosjektering

Vi har sentral godkjenning for pro og utf for ventilasjon og klimaanlegg i kl 1.Inntil 2000m3/h

I praksis betyr dette at vi er kvalifiserte til å beregne og tegne bolig ventilasjon i ditt prosjekt.
Vi ordner alt også i forhold til ansvarsrett til kommunen i din byggesak.
Vi kan tegne ventilasjon direkte på dwg tegninger eller manuelt på dine tegninger.
Ofte er det en fordel med befaring på bygget for å finne de beste løsningene og tegne etterpå.
Vi leverer og monterer komplette anlegg og innregulerer dem slik at luftmengder er korrekte.
Anleggene innstilles og overleveres med nødvendig dokumentasjon og service protokoll.

Komplette løsninger sikrer at godt anlegg med god luft og lav støy av høy drifts kvalitet.

Vi har levert 80 systemer de siste 2 årene.

Ta kontakt med ditt boligprosjekt.