Ventilasjonstyper bolig

Hvorfor ventilasjon?

Et godt ventilasjonsanlegg har tre oppgaver:

  • Bidra til et godt inneklima med god komfort og lav helsemessig risiko
  • Begrense luftfuktigheten innendørs for å hindre kondens og fuktskader
  • Utnytte energien effektivt

Teksten ovenfor er hentet fra Enova og beskriver hva ventilasjonen i huset ditt skal bidra med.
Det er 3 typer ventilasjons løsninger i norske bolighus.

Før ca 1980.
Boliger har forskjellige varianter av naturlig ventilasjon,basert på prinsippet at varm luft stiger opp.
Ventiler i yttervegger i kjeller som tilfører luft sammen med en ganske utett byggningskropp.
En luftekanal gjerne sammen med pipen ut og over tak.
Fungerer greit men er ikke energieffektiv og får ofte problemer med damp fra badekar/dusj og tørketrommel.

Etter ca 1980-2010
Mekanisk avtrekk anlegg.
Til luft inn gjennom veggventiler eller spalteventiler i toppen av vindusrammer.
Montert i skap over kjøkkenventilator eller på loft.
Ofte styrt fra kjøkkenventilator.
Fordel at det ikke normalt kan skrus helt av og dermed er med og sikre huset mot fuktskader.
Fungerer bra men er dessverre ikke energieffektivt.

Fra 2010 Nye byggeforskrifter (TEK 10)
Krav til ballansert ventilasjon på alle nye leiligheter og bolighus
Og hytter over 100m2
For varmet og varme gjenvunnet luft